DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ DARBO NUO 2020 M. GEGUŽĖS 18 D.

Nuo 2020 m. gegužės 18 d. atidaromos Kelmės rajono įstaigos, teikiančios ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą. Vaikai, kurie negalės lankyti įstaigos, ir toliau bus ugdomi nuotoliniu būdu namuose.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 5 d. sprendime Nr. V-1116 „Dėl ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymo organizavimui būtinų sąlygų“ rekomenduojama ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko (-ų) tėvams (globėjams) ugdyti vaiką (-us) namuose:

  1. kai vaikas (-ai) serga lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483 „Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“.
  2. kai vaikas (-ai) gyvena kartu su asmenimis, priskirtais rizikos grupėms (vyresnio nei 60 m. amžiaus asmenimis ir (arba) sergančiais lėtinėmis ligomis, nurodytomis Įsakyme Nr. V-483: žmogaus imunodeficito viruso liga; piktybiniai navikai (jei liga diagnozuota ar buvo paūmėjimas ir jei po taikyto gydymo pabaigos nepraėjo 2 metai); cukrinis diabetas; širdies ir kraujagyslių ligos su lėtiniu širdies nepakankamumu 2–4 laipsnio; lėtinės kvėpavimo organų ligos su kvėpavimo nepakankamumu, lėtinės inkstų ligos su inkstų nepakankamumu; būklė po autologinės kaulų čiulpų ir organų transplantacijos; ligos, kurios metu gydomos  bendra ar selektyvia chemoterapija ar  radioterapija ir ligos, po kurių gydymo šiais metodais pabaigos nepraėjo 2 metai; ligos, kurios šiuo metu gydomos imunosupresija atitinkančia metilprednizolono 10 mg/kg per dieną ir ligos, nuo kurių gydymo šiuo būdu pabaigos nepraėjo 6 mėn.; įgimtas imunodeficitas; kitos sunkios lėtinės ligos, kai taikomas imunosupresinis gydymas).

Asmenys, atlydintys vaikus, privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).

Bus vertinama visų priimamų į įstaigą vaikų sveikatos būklė. Vaikai, kuriems pasireikš karščiavimas (37,3 laipsniai C ir daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ar kitų požymių, dalyvauti ugdymo veikloje nebus priimami.

Kas galės pasinaudoti vaikų priežiūros paslaugomis įstaigose.


Ne visiems tėvams karantino laikotarpiu bus teikiamos vaikų priežiūros paslaugos įstaigose. Atkreipiame dėmesį, kas galės pasinaudoti tokiomis paslaugomis. Jeigu tėvams (įtėviams, globėjams, rūpintojams) yra būtina darbus atlikti darbo vietoje ir jie negali užtikrinti vaiko priežiūros jo namuose, nuo 2020 m. balandžio 27 d. galima kreiptis į Kelmės mieste vaiko priežiūros paslaugas teiksiantį „Kūlverstuko“ lopšelį-darželį.

Tėvai turėtų užtikrinti vaiko (-ų) priežiūrą namuose, jei:

1. Vaikas (-ai) serga lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483 „Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“.  

2.  Vaikas (-ai) gyvena kartu su asmenimis, priskirtinais rizikos grupėms (vyresniems nei 60 m. asmenims ir (arba) sergantiems lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483 „Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“:

– žmogaus imunodeficito viruso liga; 
– piktybiniai navikai (jei liga diagnozuota ar buvo paūmėjimas ir jei po taikyto gydymo pabaigos nepraėjo 2 metai);
– cukrinis diabetas; 
– širdies ir kraujagyslių ligos su lėtiniu širdies nepakankamumu (2–4 laipsnio);
– lėtinės kvėpavimo organų ligos su  kvėpavimo nepakankamumu;
– lėtinės inkstų ligos su inkstų nepakankamumu;
– būklė po autologinės kaulų čiulpų ir organų transplantacijos; 
– ligos, kurios šiuo metu gydomos bendra ar selektyvia chemoterapijas ar radioterapija ir ligos, po kurių gydymo šiais metodais pabaigos nepraėjo 2 metai;
– ligos, kurios šiuo metu gydomos imunosupresija, atitinkančia metilprednizolono 10 mg/kg per dieną ir ligos, nuo kurių gydymo šiuo būdu pabaigos nepraėjo 6 mėnesiai;
– įgimtas imunodeficitas; kitos sunkios lėtinės ligos, kai taikomas imunosupresinis gydymas).

Atvedantys ir paimantys iš įstaigos vaikus asmenys turi dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).

Bus vertinama visų priimamų į grupę vaikų sveikatos būklė.
Vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas, bėrimai ir pan.), nebus priimami dalyvauti grupės veikloje.

Kelmės mieste vaiko priežiūros paslaugas teiks „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis. 
Visi, kurių vaikai iki karantino lankė Kelmės miesto darželius, su prašymais kreipiasi į „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio administraciją. Pateikiamas prašymas ir darbdavio pažyma dėl būtinumo atitinkamas funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje,  t. y. kai į darbą privalo eiti abu tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai. El. paštas labas@kulverstuko.lt arba tel. 8 614 60 706. Konsultacija ir informacija teikiama Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje tel. 8 687 78 925, 8 655 91 658 ir el. paštu  irena.janusiene@kelme

Ugdymo proceso organizavimas karantino metu Kelmės rajono savivaldybėje

Visos rajono mokyklos yra pasiruošusios nuo š. m. kovo 30 dienos organizuoti ugdymo procesą nuotoliniu būdu. Kiekviena mokykla yra parengusi nuotolinio mokymo(si) susitarimus – instrukcijas (Jos skelbiamos mokyklų internetiniuose puslapiuose). Mokytojai pasiruošę mokyti nuotoliniu būdu.

Iki kovo 25 dienos mokyklos informuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus), kaip bus organizuojamas ugdymas.

Kilus neaiškumų ar problemų tėvelius, mokinius, mokytojus prašome kreiptis į mokyklų administracijas arba Švietimo, kultūros ir sporto skyrių telefonais (8 427) 69 072,  8 687 78 925 arba elektroniniu paštu irena.janusiene@kelme.lt

Lietuvos švietimo įstaigų pasiruošimas mokymui nuotoliniu būdu