Ikimokyklinis, priešmokyklinis, bendrasis ugdymas ir neformalusis vaikų švietimas Kelmės rajono savivaldybės įstaigose organizuojami ir vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais. 

https://sam.lrv.lt/lt/koronavirusas/operaciju-vadovo-sprendimai