Nemokamas pagalbos numeris

1827

Nacionalinis savanorių pagalbos koordinavimo centras

DĖL NEMOKAMO MOKINIŲ MAITINIMO KARANTINO LAIKOTARPIU

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 18 įsakymu Nr. V-421  „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964  „Dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ ir dėl karantino Lietuvoje mokinių nemokamas maitinimas Kelmės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose vykdomas nuo 2020 m. kovo 23 dienos išduodant maisto davinius. Jų paruošimu ir saugiu išdavimu rūpinasi mokyklos. Detalesnė informacija teikiama telefonais, kuriuos galite rasti mokyklų interneto svetainėse.

VAIKŲ PRIEŽIŪRA KARANTINO LAIKOTARPIU

Karantino laikotarpiu tėvams (medicinos, ESOC, policijos, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojams), turintiems dirbti ir negalintiems užtikrinti ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų priežiūros namuose, sudaromos sąlygos pasinaudoti laikina vaikų priežiūros paslauga Kelmės lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“.

Norint pasinaudoti šia paslauga prašymą rašyti Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjai Irenai Janušienei (laisva forma) ir siųsti el. paštu irena.janusiene@kelme.lt

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS KARANTINO METU

Ugdymo proceso organizavimas karantino metu Kelmės rajono savivaldybėje

Visos rajono mokyklos yra pasiruošusios nuo š.m. kovo 30 dienos organizuoti ugdymo procesą nuotoliniu būdu. Kiekviena mokykla yra parengusi nuotolinio mokymo(si) susitarimus- instrukcijas (Jos patalpintos mokyklų internetiniuose puslapiuose). Mokytojai pasiruošę mokyti nuotoliniu būdu.

Iki kovo 25 dienos mokyklos informuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus), kaip bus organizuojamas ugdymas.

Kilus neaiškumams ar problemoms tėvelius, mokinius, mokytojus prašome kreiptis į mokyklų administracijas arba Švietimo, kultūros ir sporto skyrių telefonais (8 427) 69072,  8 687 78 925 arba elektroniniu paštu irena.janusiene@kelme.lt

Lietuvos švietimo įstaigų pasiruošimas mokymui nuotoliniu būdu

Vaizdo informacija su vertimu į gestų kalbą:

Peršalimas, gripas ar koronavirusas – kaip atskirti?

ŽEMDIRBIŲ DĖMESIUI

Dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės, Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius nuo 2020 m. kovo 16 d. iki Lietuvos Respublikos teritorijoje bus atšauktas karantinas žemdirbius aptarnaus nuotoliniu būdu.

Skyriaus vedėja Joana Miliauskienė, tel. (8 427) 61 082, mob. 8 616 46 897,

el. p. joana.miliauskiene@kelme.lt.

Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškų (pasėlių deklaravimo);

Dėl ūkininkų ūkių registravimo/duomenų atnaujinimo/išregistravimo Ūkininkų ūkių registre;

Dėl žemės ūkio valdų registravimo/duomenų atnaujinimo/išregistravimo Žemės ūkio ir kaimo verslo registre, valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo sąrašo išdavimo (EDV ir VED);

Dėl išmokų už deklaruotus plotus ir gyvulius kreiptis į:

Sigitą Vasiliauskienę, tel. (8 427) 61 142, mob. 8 616 47 241, el. p. sigita.vasiliauskiene@kelme.lt;

Jurgitą Reimerienę, tel. (8 427) 61 142, mob. 8 616 47 239, el. p. jurgita.reimeriene@kelme.lt;

Valentiną Briedienę, Šaukėnų sen. specialistę žemės ūkiui,  tel. (8 427) 55 403, mob. 8 614 91 042, el. p. valentina.briediene@kelme.lt;

Violetą Guščikienę, Kelmės apyl. sen. specialistę žemės ūkiui,  tel. (8 427) 61 156, mob. 8 655 49 264, el. p. violeta.guscikiene@kelme.lt;

Vytautą Jurgilą, Užvenčio sen. specialistą žemės ūkiui, tel. (8 427) 57 130, mob. 8 699 87 370,

el. p. vytautas.jurgilas@kelme.lt;

Saivą Labanauskienę, Kukečių sen. specialistę žemės ūkiui, tel. (8 427) 61 066, mob. 8 650 73 350,

el. p. saiva.labanauskiene@kelme.lt;

Jolantą Sebestijonę, Kražių sen. specialistę žemės ūkiui, tel. (8 427) 60 012,

el. p. jolanta.sebestijone@kelme.lt;

Danutę Penikienę, Liolių sen. specialistę žemės ūkiui, tel. (8 427) 44 125, mob. 8 685 65 524,

el. p. danute.penikiene@kelme.lt;

Zosę Radžiuvienę, Vaiguvos sen. specialistę žemės ūkiui, tel. (8 427) 48 135,

el. p. zose.radziuviene@kelme.lt;

Giedrę Valčiukienę, Pakražančio sen. specialistę žemės ūkiui, tel. (8 427) 44 536,

el. p. giedre.valciukiene@kelme.lt;

Vilmą Žernienę,Tytuvėnų apyl. sen. specialistę žemės ūkiui, tel. (8 427) 56 250,

el. p. vilma.zerniene@kelme.lt.

Pasikeitusius ūkininko ūkio ir žemės ūkio valdos duomenis galima atnaujinti savarankiškai, ūkininkui ir valdos valdytojui per www.epaslaugos.lt, prisijungus prie paslaugos „Prašymo įregistruoti žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre ir (arba) ūkininko ūkį Ūkininkų ūkių registre, išregistruoti juos iš registrų arba atnaujinti jų duomenis pateikimas, įregistruotų registruose paslaugos gavėjo žemės ūkio valdos ir (arba) ūkininko ūkio duomenų peržiūra“.

Dėl dalies palūkanų už suteiktus kreditus kompensavimo administravimo;

Dėl draudimo įmokų dalinio kompensavimo administravimo kreiptis į

Jurgitą Reimerienę, tel. (8 427) 61 142, mob. 8 616 47 239, el. p. jurgita.reimeriene@kelme.lt.

Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų įregistravimo, išregistravimo, perregistravimo žemės ūkio technikos registre bei techninių apžiūrų kreiptis į

Marių Šarauską, tel. (8 427) 61 085, mob. 8 655 49 267, el. p. marius.sarauskas@kelme.lt.

Dėl melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos teikimo melioruotos žemės savininkams;

Dėl techninių sąlygų projektuoti įvairius statinius ir įveisti mišką melioruotose žemėse išdavimo kreiptis į:

Apolinarą Jasaitį, tel. (8 427) 61148, mob. 8 616 99478, el. p. apolinaras.jasaitis@kelme.lt;

Remigijų Reimerį, tel. (8 427) 61148, mob. 8 616 47239, el. p. remigijus.reimeris@kelme.lt.Dokumentus, susiderinę su specialistu, galite palikti pašto dėžutėje adresu: Žemaitės g. 23, Kelmė.